Actueel

Dodenherdenking 4 mei 2022

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is DSC05097-1024x768.jpg
Jan Hagenaars
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is DSC05043-1024x768.jpg
Met grote waardering voor de aanwezige veteranen Mathijs Smit en Johan Beljaars

In de trein

Bij Vught dacht ik: ‘Hier is broer Jan gestorven.’
En ‘k zag mijn vader, met zijn oud gezicht
rood opgezwollen, toen het doodsbericht
zijn late leven toch nog had bedorven.

Voor moeder kwam een eind aan haar pakketten.
Zij streed, zolang Jan zat, met eigen wapen,
stond aan ’t fornuis haar moed bijeen te rapen,
zond zeven broden, zeven tegenzetten.

En ook het reizen was achter de rug.
Ze gingen met de trein. Daar ligt het kamp.
Daar zit hij in. Daar woont die ramp.
Dan zuchtten ze en gingen maar weer terug.

Ziet ge de boer de vredesakker ploegen?
Mijn moeder heeft Jans foto op de kast gezet.
Mijn vader geeft in ’t graf ’n antwoord aan die vroegen: ‘En de oude man, hoe draagt hij het?’

Uit: Fabriekswater.
Schrijver: Simon Carmiggelt

Passend ceremonieel door Determinato en Zeekadettenkorps Moerdijk
Namens het Oranjecomite
Namens gemeente Moerdijk
Namens Stichting Heemkunde Moerdijk

Robin Geleijns en Escher Verbaas

……………allemaal verhalen die niet en nooit vergeten mogen worden…. en doorverteld op dagen zoals deze. Vrijheid lijkt zo vanzelfsprekend, maar zeker in deze tijd van oorlog niet ver van ons vandaan en waar polarisering van de samenleving de kop opsteekt, blijkt dat onze vrijheid, ons recht tot uitspreken wat we vinden ook broos is, en snel kan uitmonden in discriminatie, onderdrukking en geweld.

uit toespraak van Johan Beljaars

Namens de Vogeltjesvereniging
Namens de Zonnebloem
Namens de Veteranen
Namens de Seniorenraad
Namens Zeekadettenkorps Moerdijk

Sprekers:

Pauline Joosen namens gemeente Moerdijk

Johan Beljaars namens de Veteranen

Feline Tetteroo en Meagan Flink namens de jeugd

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is DSC05104-1-1024x768.jpg
Feline Tetteroo en Meagan Flink
Gedicht namens de scholen

Eén keer vaker
Eén keer vaker kijken,
Naar de foto aan de muur,
Van mijn opa in het uniform,
Strijden voor mijn vrijheid
Ging hij dwars door het vuur.

Eén keer vaker strijden,
Dan dat je werkelijk kon,
Strijdend tot aan het einde,
Omdat je met opgeven,
De oorlog niet won.

Eén keer vaker liefhebben,
Hen die ons zijn ontgaan,
Opdat de herinnering blijft leven,
Opdat we niet vergeten,
Wat zij voor ons hebben gedaan.

Eén keer vaker denken,
Aan die verleden tijd,
Die zelfs in het heden,
In de wereld om ons heen,
Voor altijd zichzelf blijft.
Eén keer vaker

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is DSC05112-1024x768.jpg
Alle vrijwilligers
Dank voor de medewerking

Nieuws

Nieuwe Website: erfgoedmoerdijk.nl  Erfgoedmoerdijk.nl is de nieuwe website van Stichting Heemkunde Moerdijk. U vindt hier achtergronden en verhalen over Moerdijk en zijn bewoners. Bezoek de website voor fotoreportages en meer informatie over het ontstaan van Moerdijk, de Visserij, Industrie, Verenigingsleven en series zoals “Buitencommando Kamp Moerdijk” en “het karakter van de Moerdijker”. 

Monument Kamp Moerdijk: De werkgroep (Kartrekkers: Arij Boogerman, Martens en van Oort en de gemeente Moerdijk), die zich sterk maakt voor een monument op die plek (Oostzijde Haven) heeft ons bezocht en haar plannen gedeeld. Daarbij kwamen nieuwe feiten aan het licht die onderzoek verdienen. De kunstenaar Perry Bos uit Dordrecht heeft zijn onderzoek naar de locatie van het Kamp toegelicht en prototypes van het kunstwerk laten zien en die spraken tot de verbeelding.

Stolpersteine: Duizenden zijn er inmiddels, verspreid over heel Europa. Deze struikelstenen, 10 bij 10 cm groot, worden aangebracht bij de woningen van weggevoerde, en in concentratiekampen vermoorde joden. Ze zijn een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.

Wij hopen in Moerdijk in 2022 een Stolperstein te leggen ter ere van zuster Charitas (Therese Bock). In het klooster werd zij gearresteerd en op transport gezet. Op 9 augustus 1942 kwam zij met een hele groep andere katholiek gedoopte joden aan op het station Auschwitz-Birkenau. Direct na aankomst werden zij vermoord en in een crematorium verbrand.

Festiviteiten Rampjaarherdenking: 350 jaar geleden was Nederland een republiek en Johan de Witt de belangrijkste regent. Het landleger was geminimaliseerd want er werd vooral geïnvesteerd in de marine (Michiel de Ruijter). Holland was stinkend rijk en in 1672 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van verschillende kanten aangevallen, namelijk door Engeland, Frankrijk (onder koning Lodewijk XIV) en de bisdommen Münster en Keulen. Er ontstond grote paniek en pas toen Willem III werd aangesteld als stadhouder keerde het tij en bleek het belang van de Hollandse waterlinie.

In heel Nederland zijn festiviteiten georganiseerd om dit te herdenken. Meer weten? Zie: Rampjaarherdenking.nl

Boek: “De Bourgondiers”, Bart van Loo Bart van Loo beschrijft het ontstaan van de lage landen en de enorme invloed die de Hertogen van Bourgondie bij het ontstaan van de Lage Landen hebben gehad. Zeer helder verwoordt Bart van Loo de opkomst van de Bourgondische Hertogen, hun relatie met de Franse Koning en Habsburgers. Hoe door het sluiten van huwelijken en af en toe een potje knokken, de Hertogdommen en Graafschappen van Vlaanderen, Brabant, Henegouwen, Zeeland en Holland samensmelten tot de Lage Landen zoals wij ze nu kennen. Behalve het boek kan ik ook de podcast aanbevelen.

Tentoonstelling “Het licht van Cuyp”, Dordrechts Museum Verlengd tot 8 mei 2022: Idyllische landschappen met ruiters en koeien in nevelachtig zonlicht. De langverwachte tentoonstelling over Dordrechts beroemdste schilder Aelbert Cuyp is nu te zien: ‘In het licht van Cuyp.

Ik ben geïnteresseerd, want deze grootmeester uit Dordrecht moet toch ook een keer zijn overgevaren van Willemsdorp naar Moerdijk? Zou hij nimmer een schets van ons mooie dorp gemaakt hebben? Ik ging op onderzoek en kan u de tentoonstelling van harte aanbevelen. In een woord schitterend!

De Maas bij Dordrecht, ~1650, Aelbert Cuyp Dordrecht 1620 – 1691, Credits: National Gallery of Art, Washington

De omgevingsvisie

De ontwikkeling van de omgevingsvisie in gemeente Moerdijk heeft vanzelfsprekend onze belangstelling. Wij vinden dat in deze omgevingsvisie cultuurhistorische waarden als visserij, haven, Moerdijk als overzetplaats van Brabant naar Holland, tastbare herinneringen aan de oorlogen en watersnood een plek moeten krijgen. Ook de ontstaansgeschiedenis van ons dorp en de verbinding met het water zullen wij daarbij benadrukken. We steunen dan ook de ontwikkelingen in de haven en zien graag elementen terug die verbonden zijn met haar historie. Mocht u ideeën hebben over bijzondere plekken, dan houden wij ons aanbevolen.

Bijzonder plekken in en rondom dorp Moerdijk met een historische context:

Bijzondere plekken in en rondom dorp Moerdijk met een historische context:

Gebouwen:

 • De hervormde kerk
 • De gereformeerde kerk
 • De Marechaussee kazerne
 • Het Klooster
 • De fundaties en gewelven van de eerste RK. Kerk
 • Het kerkplein
 • De gereformeerde kerk
 • Het klooster
 • De pastorie
 • De kerktoten
 • Het gemaal

Lokaties

 • De Vissershaven
 • De Moerdijkbruggen
 • De vliet, voormalige Sprange
 • Het “Aussencommando” kamp Moerdijk
 • De Koningsboom
 • De Wilhelminaboom
 • De Sprange; locatie eerste school in Moerdijk
 • De markeringspalen van de dijkdoorbraken in 1953
 • De Klokkenstoel

Cultuur

 • De visserij
 • Het patronaat
 • De middenstand
 • De veerdienst