Erfgoed Moerdijk

Stichting Heemkunde Moerdijk

opgericht per 9-11-1983

Bestuur:         

 • Voorzitter: Willem Buijs
 • Secretaris: Nel Smits
 • Penningmeester: Nel Smits
 • Peter van der Made

Archivaris

 • Peter van der Made

Redactie “De Sprange”

 • Edwin Nuijten, Theo Buijs, Joke Kalis
 • Eindredactie: Edwin Nuijten

Doelstelling

 • Kennis van het dorp Moerdijk en omgeving verzamelen, behouden en doorgeven.
 • Geschiedenis van bewoners uit verleden en heden onderzoeken en in een historische context plaatsen.
 • Waardevolle geschriften, gereedschappen van historische ambachten en gebruiksvoorwerpen verzamelen, conserveren en tentoonstellen in oudheidkundige kamer.
 • Behoud van archeologische overblijfselen promoten en nastreven.

Openingstijden

Het gebouw “De Sprange” is geopend maandag 09:00 – 12:00 uur en de 1e zaterdag van de maand op afspraak.

Bent u geïnteresseerd in verleden, heden en toekomst van ons dorp? Heeft u een interessant verhaal of wilt u zich verder verdiepen in gebouwen, gebeurtenissen en bewoners, dan gaan wij graag met u in gesprek. De koffie staat klaar!

Oud-ijzer

Op maandagochtend kan oud-ijzer worden afgegeven of opgehaald door de werkgroep. Aanmelden kan op maandag tussen 09:00 en 10:00 uur. Geen koelkasten of vrieskasten vanwege aanwezige koudemiddelen ((H)CFK’s en HFK’s).