Voorwaarden en condities

1.1 Verantwoordelijk

“Wij zijn een stichting met actieve vrijwilligers en onze activiteiten en publiciteit hebben geen enkel commercieel doel of belang. M.b.t. de herkomst van foto’s en teksten heeft onze redactie (o.a. middels onderzoek op het internet) alles in het werk gesteld om eventuele rechthebbenden te achterhalen. Indien u van mening bent dat u een rechthebbende bent, laat ons dat dan a.u.b. zo snel als mogelijk weten. In dat geval zullen wij in de eerstvolgende uitgaven melding maken van uw recht op de foto en/of de tekst.”

 

1.2 Copyright:

Overname van artikelen (of gedeelten daarvan) uit “De Sprange” is uitsluitend toegestaan na verkregen toestemming van de redactie, alsmede met bronvermelding en toezending van een exemplaar van de publicatie naar ons contactadres.