kaart-hollandschadiep

De naam “De Sprange”

Wellicht zal men zich afvragen hoe wij aan deze naam voor ons blad gekomen zijn.

Door Ad Vermeulen, Uit “De Sprange” 1986, volgnr. 1

In de beschrijving der Stadt en Lande van Breda, geschreven door Thomas Ernst van Goor, kunnen we het volgende lezen: “In de plaats van de Okkerlake, die uyt de Mark voortkwam, en Zevenbergen en de Niervaert bepaalde, is door den Elisabethsvloed, in ’t jaar 1421, gekomen een groot diep, leggende tusschen de Moerdijk en  ’t land van Zevenbergen.

Dit diep heeft, boven den weg-sloot, den naam gehadt van de Blooken, en beneden den naam van Leechte of Lichte; de Leechte beginnende aan de Westzijde van den weg-sloot, zoo die van oudts plagt uyt te loopen in ’t Diep van den Sprange, tusschen de Blooken en ’t Landt van de Schelde, waarvan Keyzer Otto de II, in den Brief aan ’t klooster van Nivelle van den jaar 967, gewag maakt. Hieruit en uit andere geschriften kunnen we concluderen dat Moerdijk, al is het wel onder de naam Sprangblok, reeds bestond in 967. Ook komen we tegen in bovengenoemd schrijven dat de Moerdijk reeds voor de grote vloed in 1380 bedijkt is.

De vliet die thans de grens aangeeft tussen het Klundertse en Zwaluwse deel van Moerdijk is zo goed als zeker het riviertje de Sprange. Sprangblok betekende een droog stuk land, een blok langs de Sprange. Sprange betekende riviertje, waterloop of kreek. De naam Moerdijk komt van het zogenaamde zoutwinnen “Moerdicken” genaamd. Door eb en vloed overstroomde het toenmalige moerasgebied en bleef er zout water achter, dat in de moer trok. Denk hierbij aan een spons. Men legde dijkjes aan en zo ontstond er een soort zoutpan, waaruit men het zout haalde. Dit is een van de verklaringen hoe de naam Moerdijk ontstaan is.

Het oude Moerdijk is ontstaan nabij de huidige haven en als we goed opletten kunnen we zien dat het gehele havengebied + 3 m hoger is gelegen als het binnendijkse gebied. Voor de bedijking van Moerdijk was Moerdijk naar alle waarschijnlijkheid een eilandje waar de Moerdickers zich hadden gevestigd om zout te winnen.

Het is U wellicht ook bekend dat we bij Zevenbergschen Hoek en Hoge Zeedijk en de Bloemendaalsche Zeedijk hebben. Bij vloed kwam het water tot hier. De Sprange was waarschijnlijk eerst voor de bedijking een kreek die enkel bij hoog water goed bevaarbaar was, omdat Moerdijk in een moerassengebied lag.

Wij hopen dat wij met de naam “DE SPRANGE” voor ons blad een goede keus hebben gemaakt en dat de inhoud hiervan Moerdijkers meer èèn maakt als ooit tevoren.

redactie: Joke Kalis

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *