Momenten van Nationaal belang

Door: Edwin Nuijten

Deze data markeren momenten van historisch belang. Van nationaal belang was de verdrinkingsdood van de veelbelovende prins van Oranje, Johan Willem Friso, evenals de oorlog, bevrijding en watersnood. Grote impact op ons dorp had de opening van de spoor en verkeersbrug. Uniek was de oprichting van de Coöperatieve Visafzetting “Moerdijk” GA.

1421St Elisabethvloed
14 juni 1711Prins Johan Willem Friso verdrinkt bij het oversteken van het Hollandsch Diep
1872Opening spoorbrug
25 februari 1933Oprichting Coöperatieve Visafzetvereniging “Moerdijk” GA
1936Opening verkeersbrug
9 november 1944Bevrijding van Moerdijk
1 februari 1953Watersnoodramp
Verdrinken van de prins van vriesland int jaar 1711, Atlas Schoemaker: Friesland, 1710-1735

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *