Erfgoed en cultuurhistorie

Inbreng concept omgevingsvisie Dit onderwerp is lastig te verwoorden en dat blijkt uit de visie. Slechts een summiere alinea is hieraan gewijd. De visie doet geen recht aan dit belangrijke, maar lastige onderwerp. Erfgoed en cultuur vormen de samenhang van een dorp, een regio, land of nog groter. Pas als je antwoord hebt op vragen …

Erfgoed en cultuurhistorie Lees meer »